dla uczniów / para alumnos

 

Poziom początkujący A1-A2

Poziom średniozaawansowany B1-B2

Poziom zaawansowany C1-C2